RamazanCAN

Sağlık Sektöründe Dijital Pazarlamanın Yükselişi

Sağlık endüstrisi pek çok açıdan ilerici, ancak pazarlama stratejisi ve diğer tüketici merkezli sanayilerin bir tık gerisinde kalıyor.

Peki neden? Bunda var olan mevzuatlar ve reklam yasağının da etkisi büyük.

Bir Deloitte çalışması sonucunda, internet kullanıcılarının %52’sinin tedavi seçenekleri hakkında çevrimiçi bilgi aradığı tespit edildi.

Aynı araştırmaya göre sağlık amaçlı sosyal medya kullanımı 2013-2015 yılları arasında %18’den %21’e yükseldi.

Sağlık Sektörününün Geçirdiği Dijital Dönüşüm 

Geçmişte, sağlık pazarlaması; baskı, TV, radyo ve doğrudan posta gibi geleneksel taktikler üzerinde yoğunlaşmış durumdaydı. Pazarlamacılar, reklam yayınlandıktan sonra gerçek zamanlı ayarlamalar yapamayan kampanyalar başlatıyor ve sonucunda en iyisini umuyordu.

Günümüzde sağlık hizmetinin tüketicisi, geçmişten çok daha farklı bir konuma geldi. Artık hastalar daha sağlıklı, daha uzun yaşıyor ve sağlık kuruluşlarına daha az güveniyor. Günümüzdeki hastalar kapsamlı bir çevrimiçi araştırma yapma imkanına sahip. Bu da aldıklar hizmet hakkında daha spesifik oldukları anlamına geliyor.

Becker’s Hospital’ın bir incelemesinde “Hastaneler şeffaflık ve sağlık hizmeti sunucularında iki yönlü iletişim talep eden son derece akıllı tüketiciler ile görüşüyor.” ifadesine yer veriliyor. Bu tüketicilere hitap etmek için, sağlık pazarlamacılarının dijital pazarlama taktiklerini benimsemesi gerekiyor.

Hastanın katılımını ve organizasyonel başarıyı arttırmak amacıyla birkaç dijital pazarlama stratejisine göz atalım.

Arama Motorları İle Optimize Edilmiş İçerikler

Bir Think With Google araştırmasına göre, arma motorları hastane web sitelerine, diğer kaynaklardan üç kat daha fazla ziyaretçi gönderiyor. Aynı araştırma ile, hastaneleri bir mobil cihaz üzerinde araştıran kullanıcıların %44’ünün randevu aldığı da tespit edilmiş.

Sağlık pazarlamacıları, alakalı anahtar kelimeler içeren bir sayfa oluşturarak, bilgilendirici sayfa açıklamaları yazarak ve stratejik HTML başlıkları oluşturarak stratejik açıdan başarılı bir pazarlama yapabilirler.

Müşteri İlişkileri Yönetimi İle Daha Etkili İçerikler

Gelen pazarlamanın amacı, hastaları doğru içeriğe ulaştırmaktır. Müşteri ilişkileri ile desteklenmiş, kalitesi yüksek içerikler, sağlık pazarlamasının başarısını arttıracaktır.

Ayrıca sağlık pazarlamacıları, e-posta, doğrudan posta, sosyal medya hesapları ve SMS gibi kanalları da kampanyayı desteklemek amacı ile kullanabilirler.

Sosyal Medya Aracılığı İle Daha Güçlü Bir İletişim

Sosyal medya, hastalarla etkileşimde bulunmak, hekimleri desteklemek ve nüfus sağlığı sonuçlarını iyileştirmek için kullanılabilir. Sağlık alanındaki sosyal medya pazarlama stratejileri, tartışmalara katılmak, ağ oluşturma ve nüfus sağlığı hakkında bilgi teşvik etmeyi içerebilir.

Yakın tarihli bir araştırma, tüketicilerin bir sağlık kuruluşunda tedavi görmek için aldığı kararların %57’sinin sağlayıcıların sosyal medya bağlantılarından etkilenmesi, bunun da hastaların çevrim içi devreye giren sağlık kuruluşlarına güvendikleri anlamına geldiğini söylemektedir.

Sağlık kuruluşları, sosyal medya ağlarını iş birliği yapmak, bilgi paylaşmak gibi stratejiler ile kullanabilir.

Sonuç Olarak

Dijital pazarlama, sağlık sektörünün gelişmesine yardımcı olmuştur. Arama motorlarını bir araç olarak kullanarak, mükemmel içeriğe sahip hedefe yönelik yardım hazırlayarak ve hastaları sosyal medyaya çekmeyi sağlayarak iyi bir dijital sağlık pazarlaması yapılabilir.Bunda how to videoları ve tamamen bilgilendirme amaçlı uzman görüşleri

Sağlık pazarlamacılığının nispeten yeni bir yönü olan dijital pazarlama, sağlık pazarlamacılarının çalışma biçimini temelden bir değişikliğe uğratmıştır. Dijital pazarlama büyümeye ve gelişmeye devam ederken, sağlık pazarlama endüstrisi de onu takip edecektir.İçerek üreten,aktif sosyal medya kullanımı ve arama motoru optimizasyonu konusunda deneyimli teknokrat danışmanlar sizi konum olarak öne çıkaracaktır.

Leave a Comment